Privacy Policy

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

Veebipoe HobbyPlace isikuandmetevastutav töötleja on HobbyPlace UÜ   (registrikood 11650988) asukohaga Puškini 11 – M1, Narva 20309, tel +3723591200 ja e-kiri info@hobbyplace.eu.

 

Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel +372 35 91 200 ja e-kiri info@hobbyplace.eu.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

−nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

−kauba kohaletoimetamise aadress;

−pangakonto number;

−kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud  ndmed(ostuajalugu);

−klienditoeandmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendilemaksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenusteosutamise seonduvaidküsimusi (klienditugi).

Veebipoekasutaja   IP-aadressi   või   teisi   võrguidentifikaatoreid   töödeldakse   veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete   töötlemine   toimub juriidilise   kohustuse täitmiseks (nt   raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Nimi, telefoninumber ja  -posti  aadress edastatakse kliendipoolt  valitud transpordi teenusepakkujale. Kui   tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, siis   edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine  toimub  teenusepakkuja  poolt,  siis  edastatakse  isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid   võidakse   edastada infotehnoloogia   teenuste   pakkujatele,  kui   see   on   vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmeteleligipääs

 

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikideterritooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse  taset  on  Euroopa  Komisjon  hinnanud  piisavaks  ning  USA  ettevõtetele,  kes  on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoetöötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi jainfotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta  isikuandmeid  juhusliku  või  ebaseadusliku  hävitamise,  kaotsimineku,  muutmise  või  loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete   edastamine   veebipoe   volitatud   töötlejatele   (nt transporditeenuse   pakkuja   jaandmemajutus)  toimub veebipoe  ja  volitatud  töötlejatega  sõlmitud  lepingute  alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 

Isikuandmetega  saab  tutvuda ja  teha  parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui  ost  on  sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasi võtmine

 

Kui  isikundmete  töötlemine  toimub kliendi nõusoleku  alusel,  siis  on kliendil õigus  nõusolek tagasi võtta teavitades sellest klienditugee-postiteel.

 

Säilitamine

 

Veebipoe kliendikonto  sulgemisel  kustutatakse  isikuandmed,  va  juhul  kui  selliseid  andmeid  on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud  vaidluste  korral  säilitatakse isikuandmed  kuni  nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

 

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastataksemitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakseandmete kustutamise perioodi. ÜlekandmineE-posti  teel  esitatud  isikuandmete  ülekandmise  taotlusele  vastatakse  hiljemalt  kuu  aja  jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

 

E-kirja  aadressi  ja  telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete  saatmiseks,  kui  klient  on andnud vastava nõusoleku. Kui klientei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb validae-kirja jaluses vastav viidevõi võtta ühendust klienditoega. Kui  isikuandmeid  töödeldakse  otseturunduse  eesmärgil  (profileerimine),  on  kliendil  õigus  oma isikuandmete   nii   algse   kui   ka   edasise   töötlemise,   sealhulgas   otseturundusega   seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest klienditugee-postiteel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete   töötlemisega   seotud   vaidluste   lahendamine   toimub   klienditoe   vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).